Kurz realistické malby - lazura

Kurz olejomalby zátiší - lazurní technika podle starých mistrů

Tento kurz by Vám měl nabídnout získat zkušenosti a základy pro tvorbu realistické malby různého druhu malby lazurní technikou. Kurz je určen především stávajícím žákům, protože část přípravy malby se tvoří doma samostatně. Stačí pro pochopení projít mým kurzem malby portrétu pro pochopení a následný přechod na tento kurz lazury.

V kurzu bude maximálně 5 účastníků, aby byl zajiště větší individuální přístup ke každému.

Objednávky zasílejte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

POPIS počet lekcí počet hodin cena
zátiší olejomalba celodenní individuální 2 dny (po týdnu) 16 hodin / 2 dny 9.000 Kč
zátiší olejomalba dlouhodobé studium dle dohody cena dohodou
pro pokročilé * 4 lekce (4 dny) 16 hodin / kurz 8.000 Kč

* tato cena se vztahuje na pokročilé, kteří u nás již kurzem prošli a jsou u nás evidováni.

** pokud se mezi sebou dohodnete a vytvoříte skupinku 3 lidí platí tato snížená cena

POZOR!!! Tyto ceny NEJSOU pro lektory kurzů uměleckého směru!!! Pokud se Vám jedná o další vzdělávání lektorů, prosím kontaktuje nás. V případě, že bude zjištěno, že účastník kurzu je lektorem nebo vyučuji jakýkoli druh malby, kresby nebo jiné umělecké techniky, bude mu doúčtována lektorská cena dle aktuálního ceníku.

Hostované kurzy v jiných městech (celodenní 2x 8 hodin) cena dle počtu účastníků a dohody (doporučujeme najít vlastní prostor)

Co získáte v ceně kurzu:

 • propůjčení stojanu
 • plátno lepené na desce
 • samostatné plátno
 • blindrám
 • lněný olej, ředění
 • tužku
 • grafitový prášek nebo uhel
 • transfetový papír
 • fixativ
 • propůjčení napínacích kleští a sponkovačky (pokud bude třeba napínat plátno) 

 

Ukázka lazurní techniky: 

  

 PRAVIDLA - DŮLEŽITÉ!! Porušení, změna, odstoupení (zrušení kurzu)

 1. V případě zrušení objednatelem (storno) před zahájením daného kurzu, tj. odsouhlasení termínu kurzu avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 100%. Zrušením ze strany objednatele(storno) po zahájení kurzu, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na kurzovné v plné výši.
 2. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu).
 3. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení termínu výuky na jiný termín. Tuto skutečnost je třeba doložit dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na nahrazení jiným termínem.
 4. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. zasláním objednávky mailem avšak nevztahuje se na osobní komunikaci pomocí chatovacích apliakcí, kde komunikace je přímá) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byl odsouhlasen termín kurzu a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li zrušení kurzu před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami zruší kurz navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel od objednatele mail o zrušení kurzu, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel.
 5. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 6. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit a zrušit kurz dle odst. 4 tohoto ustanovení.
 7. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty právo odstoupit a zrušit kurz zaniká.
 8. Žádost o jakož i odstoupení a zrušení kurzu musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem. Žádost o změnu je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje přijetí žádosti potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení.
 9. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jež porušuje základní zásady občanského soužití či objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neodchozených lekcí.
 10. Zrušení kurzu ze strany dodavatele - objednatel má právo na vrácení peněz a to na písemnou žádost do 7 dnů od data zrušení kurzu dodavatelem nebo objednateli bude navrhnut náhradní termín kurzu, který se stane závazným po odsouhlasení objednatelem.

 

Být umělcem, je pro mnohé jenom sen... 

Bojujte za své sny a nevzdávejte se!! Naučte se trpělivosti, ale především skromnosti,

který každý umělec potřebuje, aby vytvořil něco krásného, co třeba změní

při pohledu na obraz život jiného.

work in progress...